Detail novinky

Recertifikace ISO 9001 a ISO 14001

Informujeme naše zákazníky, že dne 21. března 2016 jsme úspěšně prošli recertifikačním auditem potvrzujícím plnění podmínek systému řízení jakosti dle norem ISO 9001 a ISO 14001. Audit provedli inspektoři renomované zkušebny LL-C Certification.

Certifikační autorita potvrdila, že firma KRÁL PM CENTRUM s.r.o. zavedla a udržuje v oborech provádění staveb, jejich změn a odstraňování a nákup a prodej stavebního materiálu systém enviromentálního managementu splňujícího požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Systém řízení jakosti dle norem ISO 9001 má naše firma zavedený od roku 2004 a systém řízení jakosti dle norem ISO 14001 používáme od roku 2011. Jsou součástí našeho úsilí poskytovat zákazníkům co nejkvalitnější služby.

Fotografie novinky : Recertifikace ISO 9001 a ISO 14001